موارد نصب بیم دتکتور فایر بیم انگلستان

صفحه اصلی مقالات موارد نصب بیم دتکتور فایر بیم انگلستان

موارد نصب بیم دتکتور رعایت کرد حداکثر فاصله بین فرستنده و گیرنده با رفلکتور بین 5 تا 100 متر میباشد

پهنای مانیتورینگ به توجه به ارتفاع ناحیه حفاظتی بین 8 تا 15 متر میباشد برای مثال در ارتفاع 3 متر پهنای پوشش 8 متر و در ارتفاع 20 متر پهنای پوشش 15 متر میباشد

حداقل فاصله بیم دتکتور از دیوار سقف و یا تیرچه در ناحیه تحت حفاظت 30 سانتی متر میباشد و در ضمن برای فضاهایی با ارتفاع کمتر از 10 متر فاصله از سقف و یا تیرچه حداکثر 60 سانتی متر میباشد

حداقل فاصله بین دو فرستنده و گیرنده موازی و یا بین دو رفلکتور موازی با توجه به ناحیه حفاظتی از 1 متر در ارتفاع 0 متری، تا 6 متر در ارتفاع 100 متری میباشد

محل نصب بیم دتکتور باید به گونه ای باشد که حتی در نوسانات شدید گرمایی نیز محکم، ثابت و بدون لرزش باشد.

در صورت برخورد نورهای با طیف نور مشابه از سقف ها یا دیوارهای فلزی، انعکاس یا انکسار نور شیشه ها (در اثر طلوع و غروب آفتاب و …)، جرثیقل های سقفی، گرد و غبار ناشی از تخلیه و بارگیری تجهیزات از جمله مواردی هستند که باعث آلارم کاذب در بیم دتکتورها می شود
چنانچه یکی از دیوارهای محل نصب بیم دتکتور یا رفلکتور Stable نبود و در اثر نوسانات دما تغییر وضعیت می دهد، بهتر است رفلکتور روی آن نصب گردد و فرستنده و گیرنده روی دیواره Stable  قرار گیرد.

در فضاهایی با طول بیش از 100 متر چنانچه دو عدد بیم دتکتور در یک امتداد و به صورت رو به روی هم قرار گیرند امکان دارد اثرات منفی بر روی یکدیگر بگذارند در این موارد بهتر است یک صفحه ی بزرگ بین رفلکتورها قرار گیرد.

چنانچه بخواهیم حریق های کوچک که گرمای کمی تولید می کنند را در ساختمان­هایی با ارتفاع بالا شناسایی کنیم، دو یا سه بیم دتکتور را میبایست در چند تراز مختلف قرار داد. این روش برای ساختمان­ هایی با ارتفاع بالای شش متر می تواند استفاده شود.

 

 

 

 

موارد نصب بیم دتکتور در زیر تیرچه سقف؟

 


در صورتی که ارتفاع تیرچه از 20 درصد ارتفاع اتاق کمتر باشد

 

چنانچه عرض ناحیه ی بین تیرچه ها از 50 درصد عرض عملکردی بیم دتکتور کمتر باشد

 

در صورتیکه مساحت بین تیرچه ها از 200 متر مربع کمتر باشد

 

در صورتیکه ارتفاع تیرچه ها از 20 درصد ارتفاع سقف بیشتر باشد در این صورت تیرچه ها مانند جداکننده در نظر گرفته میشوند و باید برای هر ناحیه بیم دتکتور به صورت جداگانه طراحی نمود

 

پایین ترین ترازی که یک بیم دتکتور در یک ناحیه تحت حفاظت با ارتفاع 6 متر  میتواند قرارا بگیرد 3 تا 4 متر از سطح کف میباشد

 

همچنین پایین ترین ارتفاعی که بیبم دتکتور در یک ناحیه تحت حفاظت با ارتفاع 12 تا 20 متر میتوان قرار داد 6 تا 7 متر میباشد

 


منتشر شده توسط :